Designed by pikisuperstar / Freepik

Vad handlar Preppa Tillsammans om?

Grundtanken med vår organisering är att vi hellre möter en krissituation tillsammans och förberedda än ensamma och utan större beredskap. Vi vill alltså komplettera hushållens hemberedskap och myndigheternas krisberedskap på ett lokalt och gemensamt plan. Det är ett sätt att öka tryggheten och skapa gemenskap i våra bostadsområden.

Ensam är inte stark

"8 av 10 svenskar anser att volontärer har haft stor betydelse vid stora samhällskriser i Sverige. Nära 9 av 10 kan också tänka sig att själva göra en insats som volontär i händelse av en allvarlig samhällskris. Samtidigt vet drygt 6 av 10 av de som skulle kunna tänka sig att göra en insats inte vilken organisation de ska vända sig till."
- Svenska Röda Korset

Lär känna din grannar

"De som räddar människor i katastrofer är sällan brandmän, poliser eller annan räddningspersonal. Det är i första hand civila - grannar, arbetskamrater och närstående - som står för det katastrofreducerande arbetet. De flesta av oss befinner sig den största delen av tiden i eller kring hemmet, så det är mest sannolikt att du är där också när krisen bryter ut. Att känna sina grannar och att ha förankring i närområdet är därför något som spelar stor roll vid naturkatastrofer - att det finns människor i närheten som bryr sig är kort sagt en av de viktigaste faktorerna för att klara sig."
- Överlev katastrofen, Herman Geijer
Vad kan jag göra?

Vad kan jag göra?

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Var förberedd, inte rädd

Krisberedskap handlar inte om att skrämma upp människor. Tvärtom handlar det om att underlätta kriser genom att låta människor förbereda sig både fysiskt och psykiskt.

Fysiska behov

Människan har vissa fysiska behov som vi behöver tillgodose. Det finns många sidor med listor på vad varje hushåll bör ha hemma. SVT har en bra lista och så även Livsmedelsverket.

Mental inställning

Stor del av att klara av en kris handlar om din mentala inställning. Bear Grylls lär ha sagt:
"Well, you aren't the first and you sure won't be the last. So have faith and keep your hope up. Whether you make it out alive or not will largely come down to you: Your attitudes and your action."

Andras behov

I en kris är det otroligt viktigt att komma ihåg att alla människor är inte i samma situation som du själv är i. Deras bakgrund och deras mentala tillstånd kanske gör att de inte alls tänker eller handlar på ett sätt som du tycker är det bästa. Det betyder inte att du alltid har rätt.

Improvisera, anpassa och överkom

Vissa situationer kan en inte förbereda sig för. Att ha ett öppet sinne, att kunna improvisera och vara ta vara på det som finns till hands kommer du långt med.

S.T.O.P.

Stanna upp. Tänk till. Orientera dig, Planera framåt.

En kris sätter dig i en stressig situation. Det är viktigt att stanna upp och försöka tänka igenom dina handlingar noga. Prata gärna med de runt dig om den möjligheten ges.

"Luck favors the prepared ones"

Att vara förberedd kan göra att mindre samhällsstörningar upplevs som ett äventyr. Att ha rent vatten och stearinljus hemma kan göra ett strömavbrott över en helg till en myshelg istället för en ångestladdad upplevelse.

Hjälp andra

En grupp är värd mer än summan av dess medlemmar. Det är ingen slump att människans framgång i historien bygger på samarbete.

Övning

Det är en sak att läsa sig till kunskap och det är en helt annan att faktiskt omsätta det i verkligheten. Testa din utrustning regelbundet, dels för att se att den är hel men även för att du själv skall komma ihåg hur den fungerar. Ett exempel är att laga mat hemma en kväll med spritköket.

Om oss

Då att preppa tillsammans handlar om att känna närområdet så är vi flera undergrupper på olika geografiska platser

Stockholm

Skarpnäck + Bagarmossen
på Facebook eller
på Instagram

Hägersten

Vallentuna

Jämtland/Härjedalen

Östersund

Örebro

Örebro

Din ort?

Finns vi inte i din ort än? Du kanske vill vara den som drar igång det hela. Det är inte svårt och du får hjälp på vägen av ABF

© 2022 Natural. All rights reserved | Design by W3layouts.