Social resiliens

Av Perepper - 2020-01-05 00:43

Vi pratar om social resiliens (community resilience), det vill säga samhällets robusthet och förmåga att både kunna anpassa sig till och att motstå förändrade förutsättningar. Social resiliens är en förutsättning för en trygg och hållbar utveckling.

Ett organiserat och förberett samhälle kan innebära en trygghet. Genom att bygga upp gemensam infrastruktur och en vi-känsla kan det bidra till att deeskalera en krisartad situation som annars riskerar att urarta.

Vi pratar om behovet av att inventera våra nätverk och områden för att underlätta en koordination i en krissituation. Var finns närmsta storkök som har tillgång till ett strömaggregat? Var samlas sjukvårdskunnig personal? Vilka kvarters- eller samlingslokaler kan användas som knutpunkter? Har lokala idrottsföreningen tillgång till bajamajor? Finns det radioamatörer och radioutrustning i området? Går det att träffa avtal med kommunen och lokala handlare så att mat som annars skulle förfaras kan tillredas och fördelas till gruppboenden, vårdinrättningar eller tillfälliga soppkök i grannskapet?

Mer info:


Kortfilm av Vejle kommun (danskt tal med engelsk textning)
Social resiliens på Wikipedia
Stockholm Resilience Centre, Stockholm University (engelska)
"Vad är resiliens? - En introduktion till forskning om social-ekologiska system". Stockholm Resilience Centre
Resiliens i praktiken - Sju principer som bygger resiliens i social-ekologiska system.