Lajva krisen

Av Perepper - 2020-01-05 01:13

Vi har planer på att ha övningshelger för att testa den egna beredskapen och att det blir roligare att sitta i sin nedsläckta och utkylda lägenhet om vi är fler som gör det samtidigt och även kan mötas upp. Varför inte ett större krislajv med spelledare som kan slänga in olika spelmoment och markörer som agerar skadade eller annat? Eller ett decentraliserat lajv som en kan anmäla sig till och som äger rum när en av spelledarna skickar ut ett viktigt meddelande till den lajvande allmänheten om den senaste händelseutvecklingen? Ett lajv som kan utvärderas och bidra till en erfarenhetsbank att utgå ifrån när vi bygger vidare på vår gemensamma beredskap.

Fortsättning följer så håll koll på denna blogg och på Facebook